_

IT

Branża IT jest nowym kierunkiem w rozwoju firmy w 2008 roku zarząd podjął
decyzję o utworzeniu nowego działu zajmującego się tworzeniem produktów oraz
świadczeniem usług z zakresu szeroko pojętej Technologii Informatycznej.

Głównymi celami nowo powstałego działu jest stworzenie zespołu specjalistów
z różnych dziedzin IT oraz realizacja projektów informatycznych z zakresu
bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz
specjalistycznego oprogramowania ściśle dopasowanego do potrzeb klientów.

2008 TECOP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone